Misja

Dziecko to mała istota, która się uczy – poznając, poznaje – ucząc się. Doznając uczuć, wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego obraz. My – nauczyciele, terapeuci, rodzice, przyjaciele – kształtujemy tę małą osobowość, mamy więc ogromny wpływ na to, jakim będzie człowiekiem, kim się stanie.

Misją przedszkola DRUŻYNA KOSTKI jest stworzenie naszym wychowankom warunków do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju.

Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania Dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Rozbudzamy wiarę Dziecka we własne możliwości.

Pomagamy Dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

Traktujemy każde Dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

Przygotowujemy Dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy przestrzeń i możliwości do swobodnego rozwoju.

Wartości, jakimi się kierujemy to:  RADOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, ENERGIA!