Zajęcia dydaktyczne

Naszym celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój Dziecka. Realizujemy program zgodnie z podstawową MEN, z wykorzystaniem podręczników.

Metody pracy
W swojej codziennej pracy wykorzystujemy metody i formy aktywizujące w nauczaniu Dzieci. Staramy się tak organizować zajęcia, aby prowadzić do zwiększenia efektywności toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań, angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.

Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego

  • język angielski – Dzieci poznają język odmienny od ojczystego, poznają brzmienie obcych słów, uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować. Uczymy języka, aktywnie wykorzystując naturalną ciekawość Dziecka w czasie zabaw słowno-ruchowych.
    Program zakłada bezstresowe i naturalne przyswajanie języka angielskiego (2 razy w tygodniu)
  • plastyka
  • rytmika – zajęcia umuzykalniające, mające na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki, a także uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem (2 razy w tygodniu)
  • gimnastyka  zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz korekcyjnej, wpływające na sprawność fizyczną naszych Dzieci oraz korygowanie złych nawyków związanych z nieprawidłową postawą czy płaskostopiem (codziennie)
  • religia

KUCHCIKOWO  czyli wspólne gotowanie, pieczenie, robienie sałatek, surówek, kanapek, koktajli itp. Poznajemy smaki i zasady komponowania składników oraz zasady prawidłowego odżywiana (2 razy w miesiącu).

SMAKUJEMY ŚWIAT (MINI-TOWAROZNAWSTWO)  Dzieci poznają produkty spożywcze, np. owoce, warzywa, przetwory mleczne (2 razy w miesiącu).

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA  działania, których wspólnym celem jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz zapoznanie z polską tradycją. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wystawy fotografii. Pokazujemy tradycję i współczesność w różnych zakątkach świata. Realizujemy projekty poświęcone poszczególnym kontynentom i regionom, grupom etnicznym, uchodźcom i imigrantom mieszkającym w Polsce oraz polskiej kulturze ludowej i tradycyjnej (1 raz w miesiącu)

MALI ODKRYWCY – eksperymenty z zakresu fizyki, wspólne odkrywanie najróżniejszych ciekawych i niesamowitych rzeczy (1 raz w miesiącu).

MALI SPORTOWCY  poznajemy zasady współzawodnictwa i zabawy w zespołach. Uczymy się, co oznacza wygrana i jak radzić sobie z przegraną (1 raz w tygodniu).

ZABAWA W TEATR  uwielbiany przez Dzieci i zalecany przez psychologów sposób pobudzania ekspresji dziecka, rozwijania jego wrażliwości moralnej i wyobraźni, kształtowanie samooceny dziecka, sprzyjającej pokonywaniu barier, lęków, nieśmiałości, jak również ćwiczenie pamięci (1 raz w miesiącu).

JESTEŚMY PISARZAMI  piszemy bajki. Dzieci z naszą pomocą wymyślają treść opowieści i wykonują ilustracje do stworzonej przez siebie książeczki (1 raz w miesiącu)

RAZ W TYGODNIU PRZYGOTOWUJEMY NIESPODZIANKĘ DLA DZIECI! CIEKAWE DNI TEMATYCZNE, ORGANIZUJEMY WYCIECZKI, WYJŚCIA DO CIEKAWYCH MIEJSC, SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI OSOBAMI  !!!!!